Kundanmälan

Välj kö 

Registrera dig nedan så kan du sedan logga in och göra intresseanmälningar på lediga objekt. Du kan också skapa din egen sökprofil och få förslag med e-post på objekt som matchar dina önskemål.

Personuppgifter Medsökandes Personuppgifter Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Önskemål 
 
  (min 1)
 
  (min 1)
(alla)
Bååthska villan
Hake
Himmeta
Nybyggnation etapp 2
Byjorden
Centrum
Elund
Gamla Stan
Hushagen
Karlsdal
Kolsva-Bergtorpet
Kolsva-Bibliotekshuset
Kolsva-Ekbacken
Kolsva-Kumla
Munktorp
Nibblesbacke
Nyckelberget
Skogsborg
Tunadal
Ullvibackar
Östanås
Godkännande 

Samtycke

Enligt dataskyddsförordningen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av Köpings Bostads AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Köpings Bostads AB kommer aldrig låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är ofullständiga eller fel har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Mot bakgrund av den information som Köpings Bostads AB nu lämnat samtycker jag, genom att registrera mig, till att Köpings Bostads AB får behandla personuppgifter som rör mig i enlighet med vad som framgår ovan.

Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som du vill stå i vår bostadskö. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande.

Jag är medveten om att Köpings Bostads AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst utifrån företagets uthyrningspolicy.